Medlemsavgift

I år kommet vi troligen inte att kunna genomföra våra planerade evenemang. Det är intäkterna från evenemangen som finansierar drift och underhåll av