Vilka uppgifter har en Ansvarsfamilj

Allmänna:

  • Kolla städningen i Byan, kvarlämnade sopor, restmat.
  • Spola i toan
  • Kolla värme och ventilation.

Årstidsspecifika uppgifter:

Maj:
Kratta ihop resterna från majbrasan.

Oktober:
Sätta upp isolering vid kökets altandörr, dra ner rullgardin som köldspärr

November:
Beroende på kylan anpassa värmen på toan till högre nivå för att avloppet inte ska frysa.

December:
Ställa fram och tända adventsljusstakar i fönster på framsidan.

Vintermånader:

  • Sopa av bron och ramp.
  • Kolla värmen.
  • Stäng ventilation i köksfläkten
  • Skotta upp snö mot husgrunden, med mycket snö mot husgrunden kan värmen på toan sänkas till normal nivå.

Snöskottning av väg och gårdsplan ingår inte i uppgifterna.

Sommarmånader:

  • Klippa gräset
  • Ta bort döda insekter från fönster

När din månad är slut kontakta den som står i tur på schemat och lämna över nyckeln.

Schema ansvarsfamilj 2021

Månad Ansvarig Telefon
Januari Göran, Dola 070 995 92 92
Februari Torgny, Yvonne 070 324 31 80
Mars Hans, Kerstin 070 576 39 25
April Ann, Gunnar 073 826 77 11
Maj Helena 070 624 91 89
Juni Björn 070 256 53 98
Juli Peter, Gunnel 070 545 28 11
Augusti Lars N, Madelene 070 595 71 99
September Thor, Karin 070 325 40 24
Oktober Mats Rundqvist 076 110 25 99
November Roger, Ann-Sofi 070 348 14 46
December Sören, Gisela 070 369 78 78