Hitta till oss

Uthyrning Granträsk Byagård

Vill du hyra byagården, kontakta Gunnel Wedin, 070 274 10 88

PRISER

Medlemmar                        100 kr/dygn

Övriga privatpersoner       300 kr/dygn

Företag och föreningar      300 kr/dygn
Längre uthyrning efter överenskommelse.

Dataprojektor                      300 kr/dygn

Uthyrning till privatpersoner görs enbart till medlemmar alternativt personer med anknytning till Granträsk.

Bokning kan endast göras av myndig person som också är ansvarig för aktiviteterna i samband med bokningen.

All eventuell skadegörelse orsakad i samband med uthyrning betalas av hyresgästen.

Företag och föreningar kan inte boka annat än i eget namn.

Lokalen inklusive toaletter skall städas vid hyrestidens slut. Skulle städningen underkännas vid avsyning tillkommer en extra avgift med 300 kr