Årsmöte 2021

Torsdag 8 juli kl 18 i Granträsk Byagård Vi kan sitta inomhus så länge vi följer gällande restriktioner. Just nu gäller följande: Inomhusarrangemang

Medlemsavgift

Året börjar dåligt för en förening som behöver genomföra evenemang för att finansiera drift och underhåll av byagården. Därför är det extra viktigt

Grannsamverkan

Den 19 sep 2016 hölls ett möte angående uppstart av grannsamverkan i Granträsk. Vid mötet deltog representant från polisen och huvudkontaktombud för Grannsamverkan

Granträsk historia

Studiecirkel, Granträskbygdens historia Torsdagar kl 18 i Byagården Avvikelser kan förekomma, kontakta cirkelledaren Samtal om minnen från förr Dag för fortsatta träffar kan variera