Tävlingsregler Granträsknappet

  • Tävlingstid: 11.00 – 13.00. Tävlingen börjar vid startsignal och skall avbrytas vid slutsignal.
  • Utgång tidigast 10.30, ingångstid max 30 min efter slutsignal.
  • Tävlingsområdet är begränsat enligt markering på karta.
  • Hål får INTE borras innan startsignal.
  • Motorisborr ÄR tillåten.
  • Minsta avstånd mellan hålen är 2 meter.
  • Ett spö och krok är tillåtet per fiskare.
  • Mäskning förbjuden.
  • All fisk räknas.
  • Fisk som krokats före slutsignal får räknas i tävlingen.
  • Vinnare är högsta vikt på fiskar fångade av startkorts-innehavaren under tävlingstiden.
  • Vid lika vikt lottas turordningen.
  • Överlåtelse av fisk är inte tillåtet.
  • Fångad fisk avlivas och stoppas i plastpåsen som lämnas in vid tävlingstidens slut.
  • Eventuella brott mot tävlingsreglerna skall meddelas före påbörjad prisutdelning.
  • För allas säkerhet; Isborren borras fast i isen. Borrskydd skall vara på satt vid in och utgång.
  • Isen beträds på egen risk. Svag is vid älvmynning, se karta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *